Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարումներ


Բոլոր վճարումները կատարվում են համաձայն դուրս գրված հաշիվ ապրանքագրի։ Հաշիվ ապրանքագիրը տրվում է առաքման պահին։


Իրավաբանական անձանց կողմից վճարումը կատարվում է ապրանքի առաքումից հետո՝ 7 օրվա ընթացքում։ Եթե առկա է չվճարված պատվեր, ապա նոր պատվեր չի կարող ընդունվել և կատարվել։


Ֆիզիկական անձնանձ հետ համագործակցությունը կատարվում է կանխավճարային հիմքով։


Իմ պատվերը

  • Ապրանքներ

    0անուն
  • Վճարում

    0դրամ