Քանի որ գրանցման ժամանակ լրացվում են այնպիսի տվյալներ՝ ինչպիսին են հարկային կոդը, գաղտնաբառը, անուն, ազգանունն ու հեռախոսահամարը, հետեվաբար՝ «Օֆիս Պրո» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է չտրամադրել Ձեր ընկերության տվյալները երրորդ անձի՝ ոչ մասնակի և ոչ լիարժեք ձևով։


Ինչպես նաև "Օֆիս Պրո" ՍՊԸ-ն պարտավորվում է չօգտագործել Ձեր կողմից տրամադրված տվյալները այլ նպատակով, բացառապես անհրաժեշտության դեպքում՝ կապված պատվերների, ժամկետների, առաքման և վճարման հարցերի շուրջ։

Իմ պատվերը

  • Ապրանքներ

    0անուն
  • Վճարում

    0դրամ